Δημιουργία διαγραμμάτων ροής

  • Στην ιστοσελίδα: http://www.diagram.ly/ μπορεί κάποιος να φτιάξει online το διάγραμμα που τον ενδιαφέρει με απλά και εύχρηστα εργαλεία. Υποστηρίζεται αποθήκευση σε xml και διάφορα formats εικόνων (jpg, tif κ.λ.π.)
  • Στην ιστοσελίδα: http://www.ecedu.upatras.gr/flowchart/ μπορεί κάποιος να διαβάσει λεπτομέρειες πώς να δημιουργήσει ένα διάγραμμα ροής κατεβάζοντας το κατάλληλο λογισμικό.